Wednesday, August 29, 2007

Branding i Second Life

"I denna podcast ger Beata Wickbom exempel på lyckade satsningar i Second life och berättar vad som skiljer 3d-världar från andra sociala communities på nätet".

En podcast som Thomas Wennström på What's Next gjort.