Friday, June 12, 2009

Jag bygger om SverigeEtt av vårens roligaste uppdrag var att ingå i InternetWorlds drömlag av affärsarkitekter. Vi fick förutsätningslöst komma med förslag på hur digital teknik skulle kunna utveckla tre svenska storföretag. Läs mer om vad vi hade för idéer för SSAB, Handelsbanken och NCC.

Min käpphästar var som vanligt: fokusera på användarnytta, öppna upp och tillgängliggör så mycket kunskap som möjligt, se alla intressenter i företagens nätverk som resurser (inkl studenter, pensionerade medarbetare, forskare etc) och våga börja experimentera med något initiativ för att lära sig mer om användarnas behov och intressen. Företag måste uppträda och prata "som folk" och lämna traditionell masskommunikation. Ett bra exempelär SSAB:s videos med anställda.
Företetagen själva fick kommentera i en senare artikel.

Wednesday, June 10, 2009

Tips till framtidens kommunikatör

Fick en fråga idag från en nyutexaminerad Berghselev: Är en kommunikatörs roll i framtiden att hjälpa folk att sålla bland all information? Vad finns det för andra stora utmaningar för framtidens kommunikatör?

Här är några av mina tankar.

Ja, ett stort område är att hjälpa användarna och kunderna att hitta. Idag är SEARCH det stora begreppet, där Google regerar. Google är de flesta företags hemsida. Det är där kunden/användaren börjar sin dialog med företag och varumärken till stor del. Men i framtiden kommer socialt sök vara lika viktigt. Vi ser redan statistik som visar att vissa sajter har trafik som upp till 30% kommer via sociala rekommendationer, alltså vänner som rekommenderar varandra att titta på något.

En annan viktig roll är redaktören eller "the curator". Det kan vara en anställd community manager eller så kan urvalet göras baserat på andra läsares/kunders rekommendation. Rating av innehåll blir också stort. Tjänster som Digg växer. Andra väljer att nischa sina stora tjänster och fokusera på ett visst perspektiv, tex innovation. Se vad GE har gjort med sin http://www.gereports.com och gå in under about för att se hur det är bemannat. Tjänsten skiljer sig också i tilltal från GE:s "vanliga" webplats.

Teknikens utveckling mot "the semantic webb" hoppas att tekniken ska förstå kontext bättre och inte bara content och därmed skapa mer relevant kommunikation för användaren.

Vad är en kommunikatörs största utmaning för framtiden? Att skapa RELEVANT kommunikation, både det direkta innehållet eller i form av kontext för användarskapat innehåll . Kunderna säger reklam nej tack, men de säger ja tack till nyttotjänster som Nike+. De säger ja tack till användarskapade tjänster. Relevant handlar om timing. Kommunikation ska inte avbryta och störa, den måste ske på mottagarens villkor.

En annan av mina käpphästar är att en utmaning för framtiden är att lära företag att "prata som folk". Vi går från masskommunikation till konversation i snackig form. Det är en klar utmaning för företag att snacka på t e x Twitter. Ännu större utmaning är att få dem att LYSSNA! Företag har väldigt små öron...