Thursday, May 22, 2008

Framtiden är feminin

Jag var moderator igår på Stora e-handelsdagen (väl arrangerad av Wipcore). Inspirerande erfarenheter från Stadium (utlämning av varor i butik är en hit), Skolgarderoben (25 % conversion rate), , Skyways (får mycket feedback från kunder på sina nyhetsbrev) och Misco (mäter allt och skruvar på minsta detalj på siten varje dag).Men mest inspirerande var funky businessmannen Kjell A. Nordström. Ja, han var helt enkelt lysande. Tidigare var han ibland lite arrogant på scen, men det hade han helt växt ifrån. Hans två viktigaste teser var "Personalization", vilket i hans teori handlar om att samhällets vanligaste enhet håller på att bli individen, inte familjen. Tidigare familjer på 3-5 personer har blivit enpersonshushåll. På Kungsholmen finns t ex 88% enpersonshushåll. Detta kommer att få stor påverkan på allt från förpackningsdesign till försäkringslösningar. Den andra stora trenden är "urbanization". 2007 var det år då mer än 50% av världens befolkning bodde i städer. Nationalstaten håller på att försvinna till förmån för städer. Allt som inte är städer kommer i framtiden att betecknas som "junk space" (skityta helt enkelt).

Han beskrev också kapitalismens nya "älsklingsord": 1. female 2. personal 3. emotional 4. simple. Allt som har de här fyra egenskaperna blir en hit.

Ta ipod som exempel. Kvinnlig i formen, personlig eftersom man fyller den med eget innehåll, känslomässig snarare än rationell och så enkel att den saknar bruksanvisning.

Hurra, framtiden är feminin!

No comments: