Thursday, June 5, 2008

Om ni fick rekrytera vem ni villeMot slutet av mina workshops kring framtidens digitala media brukar en viss utmattning infinna sig. "Men hur ska vi klara av att genomföra allt det du pratar om Beata? Hur ska vi orka bevaka bloggar, skapa podcasts, experimentera med nya funktioner, snacka med utvecklare, driva frågor i våra debattforum och hålla koll på vad som händer på den senaste communityn?" Svar: Det kommer ni inte. Inte själva i alla fall. Ni måste hitta sätt att ta hjälp av nya förmågor, ny kompetens, personer med annan bakgrund och erfarenhet. Kanske finns de bland era kunder, läsare eller medlemmar? Eller så har ni dem där hemma. Det kanske är det nån av era ungars kompisar? En leverantör eller någon som helt saknar branschkunskap? Beroende på den utmaning ni står inför behöver ni olika kompetens vid olika tillfällen. Kanske är det nån som förstår spellogik, eller hur man skapar en mer intuitiv navigation eller någon som är bra på att visualisera era värderingar? Vad är det för sorts person och hur ska ni hitta henne eller honom?

En uppskattad övning i mina workshops med kunder brukar vara:
"Om ni fick rekrytera vem ni ville – vem skulle det vara?". (Förutsätt att det inte finns några begränsningar).

Ganska vanligt är förslag som att det vore bra att rekrytera någon som är duktig på att kommunicera och skapa relationer. Tex Oprah Winfrey. Hur lätt är det att rekrytera henne tänker ni då? Inte lätt kanske. Men om man tittar till vilka egenskaper som hon har så kanske man kan hitta någon som liknar henne? Skulle SvT-Doreen funka? Måste man anställa henne? Kan ett första steg vara att hon kommer och håller en workshop? Eller att vi följer hennes program-blogg en månad och lär oss mer om hur hon tänker och jobbar?

Testa göra övningen med några kollegor och låt mig gärna höra vilka förslag som kom upp.

No comments: