Wednesday, June 10, 2009

Tips till framtidens kommunikatör

Fick en fråga idag från en nyutexaminerad Berghselev: Är en kommunikatörs roll i framtiden att hjälpa folk att sålla bland all information? Vad finns det för andra stora utmaningar för framtidens kommunikatör?

Här är några av mina tankar.

Ja, ett stort område är att hjälpa användarna och kunderna att hitta. Idag är SEARCH det stora begreppet, där Google regerar. Google är de flesta företags hemsida. Det är där kunden/användaren börjar sin dialog med företag och varumärken till stor del. Men i framtiden kommer socialt sök vara lika viktigt. Vi ser redan statistik som visar att vissa sajter har trafik som upp till 30% kommer via sociala rekommendationer, alltså vänner som rekommenderar varandra att titta på något.

En annan viktig roll är redaktören eller "the curator". Det kan vara en anställd community manager eller så kan urvalet göras baserat på andra läsares/kunders rekommendation. Rating av innehåll blir också stort. Tjänster som Digg växer. Andra väljer att nischa sina stora tjänster och fokusera på ett visst perspektiv, tex innovation. Se vad GE har gjort med sin http://www.gereports.com och gå in under about för att se hur det är bemannat. Tjänsten skiljer sig också i tilltal från GE:s "vanliga" webplats.

Teknikens utveckling mot "the semantic webb" hoppas att tekniken ska förstå kontext bättre och inte bara content och därmed skapa mer relevant kommunikation för användaren.

Vad är en kommunikatörs största utmaning för framtiden? Att skapa RELEVANT kommunikation, både det direkta innehållet eller i form av kontext för användarskapat innehåll . Kunderna säger reklam nej tack, men de säger ja tack till nyttotjänster som Nike+. De säger ja tack till användarskapade tjänster. Relevant handlar om timing. Kommunikation ska inte avbryta och störa, den måste ske på mottagarens villkor.

En annan av mina käpphästar är att en utmaning för framtiden är att lära företag att "prata som folk". Vi går från masskommunikation till konversation i snackig form. Det är en klar utmaning för företag att snacka på t e x Twitter. Ännu större utmaning är att få dem att LYSSNA! Företag har väldigt små öron...

1 comment:

Anonymous said...

Kan inte annat än instämma.