Friday, June 12, 2009

Jag bygger om SverigeEtt av vårens roligaste uppdrag var att ingå i InternetWorlds drömlag av affärsarkitekter. Vi fick förutsätningslöst komma med förslag på hur digital teknik skulle kunna utveckla tre svenska storföretag. Läs mer om vad vi hade för idéer för SSAB, Handelsbanken och NCC.

Min käpphästar var som vanligt: fokusera på användarnytta, öppna upp och tillgängliggör så mycket kunskap som möjligt, se alla intressenter i företagens nätverk som resurser (inkl studenter, pensionerade medarbetare, forskare etc) och våga börja experimentera med något initiativ för att lära sig mer om användarnas behov och intressen. Företag måste uppträda och prata "som folk" och lämna traditionell masskommunikation. Ett bra exempelär SSAB:s videos med anställda.
Företetagen själva fick kommentera i en senare artikel.

1 comment:

Anonymous said...

l?se hele blog, pretty good