Sunday, February 10, 2008

Fler förslag på byråfokusForrester kallar framtidens reklambyrå för "The Connected Agency". En tid när traditionella byråer misslyckas med att hjälpa sina kunder att skapa relationer och konsumenterna bli allt mindre lojala till specifika varumärken, krävs en ny sorts byrå: "one that shifts: from making messages to nurturing consumer connections; from delivering push to creating pull interactions; and from orchestrating campaigns to facilitating conversations". Traditionella byråer måste in i de sociala nätverk där konsumenterna finns och hjälpa sina uppdragsgivare att bli en integrerad del av dem.

No comments: