Sunday, February 10, 2008

Helt virtuell i tre månaderChristian Renaud är Chief architect of networked virtual environments på Cisco. I oktober 2007 bestämde han sig för att sluta flyga runt jorden på korta möten och istället använda ny teknologi. Han lyckades för alla utom ett möte. Erfarenheterna från de första tre månaderna har han skrivit om på The Nature Conservancy. Han kallar sina erfarenheter för: "deprogramming people from defaulting to an in-person meeting".

Hans viktigaste reflektioner:
- Skapa rätt förväntningar. Meddela i god tid att du kommer att medverka på mötet eller konferensen på distans.

- Erbjud alltid deltagarna en möjlighet att följa upp via din blogg eller epost.

- Välj rätt kanal för mötet. Konferenssamtal eller epost är bra för enkla frågor. För mer djuplodande samtal är videokonferens (eller motsvarande) bättre. Möten med många blir röriga på konferenssamtal. Då är möten i en virtuell miljö bättre. De erbjuder interaktion som är snarlik den vid fysiska möten.

No comments: