Tuesday, February 26, 2008

Framtidens virtuella arbetsplats - går allt som en lek?Stanford Humanities Lab (SHL) ordnande förra helgen en konferens om virtuella världar: Metaverse U. Eftersom SHL är intresserade av hur ny tekonologi påverkar relationen mellan människor, hur vi kan vara "mänskliga" i digitala världar mm bjöd konferensen på många intressanta diskussioner bortom de vanliga om marknadsföring i virtuella miljöer. Jag var inte där, men har läst sammanfattningar på konferensens Wiki och i många bra bloggar.

I diskussionen "How virtual worlds impact the future of Work" medverkade min favorit Reuben Steiger (Millions of Us), Byron Reeves (Stanford) och Christian Renaud (Cisco). Reeves forskar på hur spellika tillämpningar kan användas i arbetslivet, Renaud leder Cisco's arbete med att utveckla verktyg för samarbete och Steiger arbetar med och lever i virtuella världar.

Intressanta idéer som presenterades:
- I en virtuell miljö kan man stöta på kollegor på ett mer slumpartat sätt än i en organiserad videokonferens. De viktiga samtalen sker mellan möten, inte alltid på ett strukturerat sätt. "You can’t bump into someone on a video conference", som Christian Renaud uttrycker det. Det är viktigt att utveckla de virtuella arbetsmiljöerna så att de sociala ytorna maximeras, men också möjliggöra privata ostörda miljöer (precis som på ett fysiskt kontor).

- Företag inser inte vilken potential det finns i att låta folk ha mer kul på jobbet! Det som händer i virtuella världar är att folk klär ut sig, dansar och bygger roliga miljöer, vilket kan ha en fantastisk effekt på både kreativitet och produktivitet på en arbetsplats. Utmaningen ligger i att hitta en spellogik som stämmer överens med organisationens mål och prioriteringar, menar
Byron Reeves, på Stanfords Human Sciences and Technology Advanced Research center.

- När spelgenerationen kommer in i arbetslivet kanske det blir nödvändigt att inse att spellogik är mer motiverande än Excel-ark och siffror. Medarbetarna blir mer engagerade och har lättare att nå sina mål. Är dagens företag beredda? Vet de hur de ska utveckla en spelllogik som bidrar till att medarbetarna når företagets mål?

- Mus och tangentbord skapar inte naturlig interaktion mellan människor. Teknik för att tracka mimik och ansiktsuttryck är under utveckling. Nu finns också teknik för att fånga ansiktsuttryck och överföra dem till din avatar. Så att om du ler så ler din avatar osv. Exempel på sån teknik är faceLAB. Men kombinationen virtuell avatar och vanlig webkamera kan räcka långt.

Sammanfattningar av diskussionen hittar du här:
Forrester Information and Knowledge Management blog
Virtual Worlds News
InformationWeek: Digital Life Blog

No comments: