Monday, November 19, 2007

Inspirerande dag del 1


Beata, Andreas Weigend och Ola Ahlvarsson.

Idag har jag och Ola Ahlvarsson haft en "Inspiration Day" på Ericsson. Sammandrag och filmer från SIME varvades med diskussioner om innovation, tillväxt och nya samarbetsformer. Det som ofta behövs på stora företag är lättillgängliga arenor eller mötesplatser för att dela ny kunskap och nya idéer.
Vi bjöd också med vår huvudatalare på SIME Andreas Weigend, ex Chief Scientist på Amazon och numera på Stanford. Han var den som utvecklade rekommendationsmotorn på Amazon, dvs "If you like this book, you will also like this book".
Hans föredrag handlade om "Conversational Marketing" och hur vi går från "e-business to me-business to we-business". Nu står människor i fokus, inte webplatser. Idén om en webtjänst är död, i stället kommer webben att bli helt distribuerad och byggas upp av widgets: "The notion of going to a specific web site is vanishing". Sök ersätts av rekommendationer från personer i ditt nätverk. Till exempel så säljer inte böcker utan läsarrecensioner på Amazon.
Fokusera på kunden/användaren just nu - inte hans eller hennes historia. Använd den data som finns på webben för att förstå kundens behov och beteende just nu. Andreas visade också exempel på ett par tjänster som läser av data bortom tangentbordsinfo, ex ljud i ditt rum, bilder av ditt rum, din hjärnaktivitet. Utmaningen är att "turn behavior into data".Våra värdar på Ericsson: Hubert Kjellberg, Kate Bennett och Kurt Sillén

No comments: