Thursday, November 1, 2007

OpenSocial och SecondLife

Att OpenSocial skulle kunna omfatta även virtuella miljöer som SecondLife är en väldigt intressant tanke. Läs mer på bloggen Researcher om värdet av att göra fler miljöer OpenSocial-kompatibla.

No comments: