Tuesday, September 30, 2008På HR-dagarna 2008 träffade jag Louise Julian, VD på världens största utbildningsföretag EF. Hon definierade EF:S affärsidé: "Vi säljer drömmar. Drömmen om ett bättre liv. För 4,5 miljarder av världens befolkning har det mycket stor betydelse att lära sig lite engelska. Det kan förändra deras liv".

Hon pratade också en hel del om balans i livet. "Att ha ett roligt jobb OCH en fantastisk familj är positivt. Det kan aldrig vara ett problem". Att vara i balans är inte att vara i ett stillastående läge: "Balans är något aktivt, nåt man måste lägga ner energi på att uppnå". Hon sa också att hon la ner mycket tid på att skriva sin Not-to-do-list. (Undrar om David Allen lärt henne att borsta tänderna i duschen också?).

1 comment:

Anonymous said...

Balance - looks like you spent too much time balancing an affair and not enough on your married life for seven years