Sunday, October 21, 2007

En avatar-många världar

Som tidigare annonserats har Linden Labs och IBM har inlett ett samarbete för att möjliggöra rörlighet mellan olika virtuella världar. Idag kan jag inte flytta mina pengar, kläder eller andra tillgångar från en virtuell miljö till en annan. Läs mer på Internetworld.

No comments: