Friday, October 19, 2007

Jag bloggar från Web 2.0 på Internetworld

Läs min spaning från San Francisco på Internetworld.

No comments: