Monday, October 15, 2007

Jag bloggar från "Virtual Worlds"-konferensen

Läs min blogg från San José på InternetWorld.

No comments: